Selasa, 23 Agustus 2011

DAFTAR MURID TK PERTIWI 2 SIRAU TAHUN 2011/2012NO NAMA SEK TEMPAT TGL LAHIR ORANG TUA ALAMAT
Urt Induk L P TEMPAT  TGL BULAN TAHUN AYAH IBU PEKERJAAN DESA RT RW
1 009 DIDIK APRILIAN 1   Purbalingga 09 04 2006 Misdorun Kusri Tani Sirau 22 07
2 011 EKA ISMAWATI   1 Purbalingga 27 03 2006 Yanto Triasih Wiraswasta Sirau 18 06
3 030 SARTIKA   1 Purbalingga 17 03 2006 Sudirno Mislah Tani Sirau 21 07
4 035 AGUS SETIAWAN 1   Purbalingga 17 08 2007 Toimin Ropinggah Tani Sirau 24 07
5 036 ANGGIT WIJAYA 1   Purbalingga 22 03 2006 Sarkam Sayekti Tani Sirau 19 06
6 037 ANGGUN NIAMANDA   1 Purbalingga 04 02 2006 Muntori Tuti Tani Sirau 21 07
7 038 DIKA ERLANGGA 1   Purbalingga 21 05 2007 Nasir Muisah Tani Sirau 23 07
8 039 ETI RISTIYANI   1 Purbalingga 09 06 2006 Darmanto Dasmini Tani Sirau 20 06
9 040 FIKA RAMADANI   1 Purbalingga 22 09 2007 Surato Roisah Tani Sirau 25 07
10 041 KEVIN GADING N 1   Purbalingga 18 12 2006 Maskur Yani Khanifah Tani Sirau 20 06
11 042 MAIMUN SYAFI'I 1   Purbalingga 11 04 2007 Kamirin Daryuni Tani Sirau 23 07
12 043 MISTIYANTI   1 Purbalingga 03 06 2006 Tiyanto Tasri Tani Sirau 21 07
13 044 NUR HASANAH   1 Purbalingga 05 09 2006 Mislidin Eti Wiyatun Tani Sirau 19 06
14 045 NURI RAHMAWATI   1 Purbalingga 19 12 2006 Baktiyono Musliyawati Tani Sirau 19 06
15 046 RIJKI JULIAWAN 1   Purbalingga 13 07 2006 Kisro Taryumi Tani Sirau 24 07
16 047 RIZAL FAHMI 1   Purbalingga 15 07 2007 Dasri Suwarso Tani Sirau 23 07
17 048 SAEFANI 1   Purbalingga 23 01 2006 Rasmudin Darsiti Tani Sirau 20 06
18 049 SELFI AULIYA   1 Purbalingga 18 04 2007 Mudiron Rosiah Tani Sirau 23 07
19 050 SINTA RISMAWATI   1 Purbalingga 15 02 2007 Rohmin Rohatun Tani Sirau 19 06
20 051 SITI NUR ANISA   1 Purbalingga 11 08 2007 Hafidin Hotingah Tani Sirau 23 07
21 052 SUSTIYANINGSIH   1 Purbalingga 25 05 2006 Diyanto Darmiah Tani Sirau 21 07
22 053 TATIK WIDIYANTI   1 Purbalingga 02 06 2006 Wikhrad Karyiti Tani Sirau 19 06
23 054 TITIS RIRIN VIRERA   1 Purbalingga 14 03 2007 Khadirin Umi Solihat Tani Sirau 19 06
24 055 TUROH WIWI KHASANAH   1 Purbalingga 21 12 2006 Nuranto Rasiti Tani Sirau 24 07
                             
JUMLAH 9 15                    24


                                                                                              Sirau, 11  Juli  2011
                                                                                              Kepala TK Pertiwi 2 Sirau                                                                                              Umi Solihat

Tidak ada komentar:

Posting Komentar